sonb tu
hláste sa o nej glatoriana

Bohrok

Nuhvok Va

23. února 2009 v 6:46 | Raanu
Nuhvok Va, Bohrok Va země.
Nuhvok Va je ostrovany nazýván "tunelová li�ka". Nejsou přeborníci v tě�kém kopání,
ale mohou se vyhrabat z vět�iny situací. Normálně jsou spatřováni ve vzdálených
a odlehlých stínech. Pohybují se tryskovou rychlostí, najednou se zastaví a jen
poslouchají. Vidí ve tmě a protáhnou se v�emi mo�nými i nemo�nými mezerami.

Tahnok Va

23. února 2009 v 6:45 | Raanu
Tahnok Va, Bohrok Va ohně.
Tahnok Va je rychlý a bezstarostný. Mů�e být viděn jak utíká ohromnou rychlostí podél
nebezpečných výčnělků s jeho zbraní z plamenů v ruce, která ho provází skrz nejtemněj�í
lesní cesty a obrovské sítě Managi jeskyní a tunelů.

Pahark Va

23. února 2009 v 6:43 | Raanu
Pahrak Va, Bohrok Va kamene.
Pahrak Va nejvíce motivuje celé hejno, ale je nejsnadněj�í kořistí pro nepřítele,
jeliko� se pohybují pomaleji ne� ostatní. I přes to se pou�tí do skautských misí
a udr�ují vzájemnou komunikaci přes obrovské oblasti, které dr�í hejna Pahraků pohromadě.
Ostrované o nich občas �ertují a říkají �e jsou to "kozí psi".

Lehvak Va

23. února 2009 v 6:42 | Raanu
Lehvak Va, Bohrok Va ba�iny.
Na to jakou mají malou postavu, jsou hlasití a agresivní. Snadno se pohybují
z bláta do vody a nahoru do korun stromů. Jejich nářek a pokřikování zní
zřetelně nad v�emi dal�ími zvuky. Je na ně v�dy spolehnutí, nejsou nikdy
sami daleko od jejich hejna a málo věcí nahání tolik hrůzy tak jako celá skupina Lehvaků.

kohrak Va

23. února 2009 v 6:38 | Raanu
Kohrak Va, Bohrok Va ledu.
Kohrak Va kráčí vý�kami a ní�inami ledovce s uvolněnou dovedností.
Jsou to mistři v maskování a s vynikajícím sluchem. Při sebemen�ím
náznaku nebezpečí, se zahrabou do ledu tak, �e jim kouká jen hlava
a čekají dokud jim nepřijde na pomoc celé hejno.

Gahlok Va

23. února 2009 v 6:38 | Raanu
Gahlok Va, Bohrok Va vody.
Nikdy se nezdá, �e by se přesouvali rychle, ale zato se nikdy nezastavují,
tak jsou jejich přesuny rychlej�í ne� si ka�dý myslí.
Jejich plí�ivé pohyby jsou ideální k ra�ení cesty vodou, ale jsou
také zdatní horolezci.

Boxor vechelice

23. února 2009 v 6:28 | Raanu
Velmi vynalézaví ostrované Matoran sbírají náhradní díly z pora�ených Bohroků
a vyrábějí z nich boxující obanné vozy Boxor. Kdy� se Bohrokové vrátí , vesničan
v kokpitu pomů�e vozu Boxor probít si cestu.

Kohrak

23. února 2009 v 6:26 | Raaanu
Kohrak, Bohrok ledu.
Kohrak pova�uje sám sebe za neporazitelného a nevnímá nebezpečí.
Pro Toa a vesničany je snadněj�í zmocnit se Kohraka kdy� je osamocený,
jeliko� nebere ohledy na své vlastní bezpečí. Kohrak je velký taktik
a pracuje tajně. Nicméně má jednu slabou stránku: v�dy konfrontuje
protivníka jeden na jednoho. Spí�e ne� by se spoléhal na sjednocenou sílu,
spoléhají se na svou vlastní sílu.

Lehvak

23. února 2009 v 6:25 | Raanu
Lehvak je jediný Bohrok určený pro boj.
Pou�ívá svého drtivého �títu a rozpou�těcího postřiku, aby zničil v�e, co existuje na Mata Nui.
Chytrý a nepředvídatelný. Zastavení Lehvaka mů�e být Toaova největ�í výzva.
Jsou velmi tě�ko zkrotitelní, i kdy� je jejich krana sejmuta.

Tahnok

23. února 2009 v 6:23 | Raanu
Tahnok, Bohrok ohně.
Tahnoci jsou rychlí pracovníci. Navzdory jejich neuvěřitelné rychlosti
jsou stále velmi systematičtí a znají význam kolektivní práce. Jestli�e
je jeden z jejich dru�stva zraněný, nebo v nesnázích, ujistí se, �e je
v bezpečí a pak teprve pokračují ve svém poslání.
Zatímco Bohroci nejsou přirozeně agresivní, Tahnok je nejméně pasivní z roje.
Snadno se rozzuří a kdy� jsou v ohro�ení, nejdříve udeří a teprve později kladou otázky.
Kdy� udeří v hejnu, jsou o to více nebezpeční. Nicméně nejvíce z Bohroků inklinují k
impulsivnímu jednání a nejsou tak rafinovaní jako někteří z ostatních hejn.

GAHLOK

23. února 2009 v 6:22 | Raanu
Gahlok, Bohrok vody.
Gahlok je nevyzpytatelný tvor - nikdy nevíte co od něho mů�ete očekávat.
Právě kdy� si myslíte, �e jste odhalili jejich plány, z vteřiny na vteřinu je změní.
Nokama skvěle poznamenal, �e "chytání Gahloka je jako chytat úhoře mokrou rukou.
Myslete opatrně, ne� přeru�íte jeho práci".
Gahlok nikdy nereaguje stejným způsobem dvakrát a nikdy dvakrát neudeří na stejné místo.

Nuhvok

23. února 2009 v 6:20 | Raanu
Nuhvok, Bohrok země.
Nuhvokové jsou nejosamoceněj�í z celého hejna Bohroků. Při napadení se
ihned nebrání, ale kdy� zhodnotí situaci a zjistí co se děje, brání se
svými hrozivými kladivovými �títy. Pokud jsou zahnáni do rohu, brání
se hou�evnatě svými �títy dokud nepřijde pomoc.
Nuhvok je nejvíce zranitelný v otevřených prostorech mimo hejno.
Nejlep�í strategií pro polapení Nuhvoka nalákat ho nad zem - pryč od jeho roje.

PAHRAK

23. února 2009 v 6:19 | Raanu
Pahrak je nejvíce krutý z Bohroků, nikdy se nevzdává dokud jeho destruktivní práce není hotová.
Jeho �tít má sílu spustit zemětřesení a s pomocí své síly mů�e pohybovat i obrovskými valouny.
Nedělá si starosti se zátarasy, proto�e je mů�e jednodu�e rozdrtit.
Kdy� ale odstraníte jeho kranu, stane se z něj znamenitý a krotký dělník.

 
 

Reklama