sonb tu
hláste sa o nej glatoriana

bohrok-kal

bohrok

9. března 2009 v 17:20 | Mata-nui
nechtěli se mi sem dávat takže tu budou tenhle tejden (snad) no to víte něco slíbíte a pak to nedodržíteno ale dávám zatim jeden

já sem ho zvědšil páč byl stašně malej jinak je to z bionicle 1

Gahlok-kal

23. února 2009 v 6:36 | Raanu
Z hlubin Mata Nui nyní přichází 6 elitních Bohroků - Bohrok-Kal!
Bohrokové ukradli základní síly Toa Nuva a tím je velmi oslabili.

Magnetická síla Gahlok-Kala je tak velká, �e mů�e cokoliv a kohokoliv doslova přikovat k zemi.
Jeho magnetické pole se dá také vyu�ít k vytvoření mocného ochranného �títu.
Gahlok-Kal umí vklouznout na jakékoliv místo a zase se dostat pryč, ani� by byl odhalen.
Umí "obtékat" v�echny překá�ky, které mu stojí v cestě.

Pahrak-kal

23. února 2009 v 6:35 | Raanu
Z hlubin Mata Nui nyní přichází 6 elitních Bohroků - Bohrok-Kal!
Bohrokové ukradli základní síly Toa Nuva a tím je velmi oslabili.

Pahrak-Kal se sice pohybuje pomalu, ale přesto se mu nikdo neodvá�í postavit do cesty.
Jeho plazmový �tít umí roz�havit skálu, kov nebo kteroukoliv jinou látku a zredukovat
ji na malou hromádku popela. Pahrak-Kala nemů�e nic zastavit!

Lehvak-kal

23. února 2009 v 6:34 | Raanu
Z hlubin Mata Nui nyní přichází 6 elitních Bohroků - Bohrok-Kal!
Bohrokové ukradli základní síly Toa Nuva a tím je velmi oslabili.

Lehvak-Kal je mistr překvapení. Zdá se, �e se umí objevit a zase zmizet během vteřiny.
Jeho vakuové pole mů�e absorbovat v�echen vzduch v jeho nejbli��ím okolí a v�echen
ho vyslat proti protivníkovi v silném nárazu, který mů�e dokonce rozdrtit i skálu.

Kohrak-kal

23. února 2009 v 6:32 | Raanu
Z hlubin Mata Nui nyní přichází 6 elitních Bohroků - Bohrok-Kal!
Bohrokové ukradli základní síly Toa Nuva a tím je velmi oslabili.

Zvuková síla Kohrak-Kala je tak velká, �e si na něj musí dávat pozor dokonce i jeho spolubojovníci.
Jeho umění vládnout zvukem mu dovoluje vytvářet zvukové bariéry, způsobovat otřesy nejrůzněj�ích
předmětů a dokonce je i rozbíjet.

Tahnok-kall

23. února 2009 v 6:32 | Raanu
Tahnok-Kal - Bohrok-Kal - elektřiny.
Tahnok-Kal je rychlý a mocný a obvykle jedná jako vůdce skupiny Bohrok-Kalů.
Jeho reflexy jsou neuvěřitelně rychlé, těm kdo ho vidí v aci se jeví jako
velice výbu�ný. Někteří říkají, �e Tahnok-Kal je opravdu tak rychlý jako blesk.
Síly elektřiny ovládá přes svůj silový �tít.

Nuhvok-kal

23. února 2009 v 6:30 | Raanu
Z hlubin Mata Nui nyní přichází 6 elitních Bohroků - Bohrok-Kal!
Bohrokové ukradli základní síly Toa Nuva a tím je velmi oslabili.

Jeden z nejnebezpečněj�ích Bohroků - Nuhvok-Kal je vládcem zemské přita�livosti.
Mů�e měnit gravitační pole: zvý�it zemskou přita�livost, a tím učinit svého oponenta
příli� tě�kým na to, aby mohl stát nebo ji naopak sní�it a vystřelit tím svého protivníka
do vzduchu.

 
 

Reklama