sonb tu
hláste sa o nej glatoriana

pribehy2

bionicle.com

17. března 2009 v 6:58 | ackar
mám stránku kde sa dá stiahnuť Glatorian Arena
link je tu
a tam si potom vyberte či mac alebo pc

Agori

12. března 2009 v 13:00 | Mata-nui
Agori

Agori jsou nejčetnějšími obyvateli planety Bara Magna. Glatoriané se specializují na boj, Agori však musí obstarat vše ostatní, co souvisí s životem vesnice: farmaření, vyhledávání přírodních zdrojů, obchod, opravy, léčitelství apod.

Agori jsou sice zcela odlišní, přesto však mají spoustu společných vlastností. Většinou tvrdě pracují, protože jinak v tomto světě neobstojí. Dokáží se dobře přizpůsobit změnám a také jsou spíše tvrdí a cyničtí. Jejich svět byl zcela zničen před 100 tisíci lety a jen málo z nich věří v lepší budoucnost.

Existuje šest kmenů Agori: Iconox - kmen ledu, Vulcanus - kmen ohně, Atakus - skalní kmen, Tesara - kmen džungle, Tajun - kmen vody a kmen písku. Skalní kmen je tu poměrně nový, přesunul se sem ze severu s příchodem Skralla. Členové kmene písku, tzv. "Zeskové", jsou o stupínek výš ve vývoji než zvířata a mají omezené řečové schopnosti. S ostatními vesnicemi neudržují obchodní ani osobní styky, žijí v pustině. Zeskové představují velké nebezpečí pro všechny, kteří cestují pouští.

Ačkoli se Agori značnou měrou spoléhají na Glatoriany, kteří je brání nebo za ně bojují v Aréně, mnozí vesničané dokáží rovněž bojovat. V různých arénách se pořádají speciální souboje, v nichž zápasí Glatoriané s Agori ze své vesnice. Hlavním úkolem Agori v těchto soubojích je blokovat údery Thornaxů a ochránit tak Glatoriana.

Mezi známé Agori patří Raanu, Atakus, Berix, Tarduk a Metus.

Arena Bara magna

11. března 2009 v 13:52 | Mata-nui
Arena Magna

Největší a nejstarší aréna planety Bara Magna, jediná, která existovala před velkou katastrofou, která před 100 tisíci lety postihla celou planetu. Arénu postavili Agori za účelem sportovních a městských akcí, nyní je místem každoročního celosvětového turnaje Glatorianů.

Arena Magna je umístěna ve "svobodném městě" Atero. Během zmatků před a po katastrofě bylo město Atero vyhlášeno oblastí, kde nebyly povoleny žádné nájezdy ani vpády. Stalo se tak symbolem míru, v jehož dosažení všichni doufali, později se však s touto myšlenkou rozloučili. I když je statut města spíše minulostí - lovci kostí například vůbec neváhají udeřit ve městě či v jeho okolí - zůstává v srdcích Agori důležitým místem.

Aréna leží ve východní části planety Bara Magna, mezi vesnicí Vulcanus a doménou Skralla.

Vesnice

10. března 2009 v 13:50 | Mata-nui
Vesnice

Na planetě Bara Magna jsou vesnice různě roztroušené v poušti. Většinou je tvoří jedna velká stavba, která slouží jako přístřeší pro podstatně primitivnější obydlí a dílny. V každé vesnici sídlí jeden kmen Agori, jehož jméno je odvozeno od terénu, v němž je vesnice postavena (kmen ledu, vody, džungle, atd.). Velikost vesnic stejně jako dostupnost zdrojů je různá, panuje tu tedy čilý obchod a spory nejsou žádnou výjimkou.

Mezi známé vesnice patří:

Tajun: Domov kmene vody. Vesnice leží na jihozápadě přímo u největší pouštní oázy. Místní Agori se tudíž nemusí nikdy strachovat o nedostatek vody, chybí jim však všechno ostatní. V posledních týdnech se však obchodování s vesnicí Tajun značně zkomplikovalo vzhledem k častým nájezdům lovců kostí.

Vulcanus: Domov kmene ohně. Vulcanus leží v nebezpečné oblasti - severně od Moře tekutého písku, západně od Železného kaňonu a jižně od teritoria lovců kostí. Místní Agori nabízejí své služby výměnou za zboží. Jsou velmi zruční pokud jde o opravy rozbitých zbraní a dalšího vybavení. Vzhledem k vyhoštění jednoho ze svých Glatorianů, Maluma, za zločiny spáchané v Aréně, trpí Vulcanus momentálně nedostatkem bojovníků.

Tesara: Domov kmene džungle. Sídlí ve výjimečné oblasti s bujným rostlinným porostem, a proto jsou obyvatelé Tesary zdatnými léčiteli. Je zde také velký počet hledačů pokladu a historiků, protože tato vesnice leží v blízkosti trosek starověkých staveb. Ve srovnání s ostatními kmeny jsou Tesarští Agori velmi mrštní, většinu času totiž tráví ve větvích stromů.

Atero: Toto "svobodné město" je domovem členů všech kmenů (s výjimkou skalního a písečného kmene). Je to rovněž místo, kde leží Arena Magna, největší a nejstarší stadion planety. Sem se každoročně sjíždějí Glatoriané na turnaj mistrů.

Roxtus: Domov skalního kmene. Leží daleko na severu. Před příchodem Skralla bylo toto velké město neosídlené kvůli nebezpečnému terénu a divoké zvěři. Po svém příchodu povolil Skrall všem ostatním kmenům vstup do Roxtusu pouze na základě pozvání. Šíří se zvěsti, že tam Skrall drží Agori-otroky, jisté to ale není. Roxtus je jediná vesnice, kterou lovci kostí neohrožují.

Iconox: Domov kmene ledu. Tato vesnice je známá bohatými zásobami velmi odolného kovu exsidian (nerezaví ani nepodléhá písečné erozi jako ostatní kovy). Agori ledu jsou zdatní horníci, kupci a obchodníci, cvičitelé Glatorianů a propagátory zápasů.

Pouštní kmen nemá vlastní vesnici. Zeskové žijí v pustině mezi vesnicemi.
 
 

Reklama