sonb tu
hláste sa o nej glatoriana

Vahky

Keerakh

25. února 2009 v 14:36 | Raanu
Nikdo neunikne!
Keerakh z Ko-Metru se neobtě�uje pronásledovat ru�itele zákona.
Místo toho zjistí, kde má jeho cíl centrum my�lení a dostane se tam.
Keerakova "moc zatenosti" zakóduje Matoranovu mysl tak, �e ztratí pojem o čase a místu.

Rorzakh

25. února 2009 v 14:34 | Raanu
Není úkrytu!
Rorzakh z Onu-Metru není nejsilněj�í, nebo nejrychlej�í Vahki, ale nikdy se za �ádnou cenu
nevzdává pronásledování. Běhá v jakémkoli terénu, pronásleduje bez ohlednu na mo�né nebezpečí.
Rorzakova "moc přítomnosti" umo�ňuje pro Vahki vidět a sly�et cokoliv Matorané dělají, bez toho,
ani� by si to Matorané uvědomovali.

Zadahk

25. února 2009 v 14:32 | raanu
Síla Vahki.
Závodí přes Sochová pole z Po-Metru, Zadakh v�dy chytí svou kořist.
Je nejsilněj�í z Vahki, v�dy je první v boji a zůstá v něm a� do úplného konce.
Jeho "moc sugesce" zanechává Matorany velmi ovlivnitelné a ochotné následovat téměř
kohokoliv.
ZVĚT�IT

Vorzahk

25. února 2009 v 14:30 | Raanu
Nic mu nevstoupí do cesty!
Vorzakh z Le-Metru nemá dostatek trpělivosti na dlouhé pronásledování nepřítele.
Nejraději by jen rozbíjel v�e, co mu stojí v cestě, dokud nenajde Matorany.
Jeho "moc vymazávání osobnosti" dočasně přemění Matorany do hloupých,
bezmy�lenkovitých, motajících se bytostí.

Bordakh

25. února 2009 v 14:28 | Raanu
Bordakh je mistr v chytání!
Ga Metru je domov Bordakha, nejvíce mazaného ze v�ech Vahki.
Bordakh miluje pronásledování. Někdy úmyslně odkládá polapení nepřítele jen proto,
aby prodlou�il své vzru�ení z pronásledování. Jeho "moc oddanosti" dočasně obrátí
Matorany na svou stranu a ti provádí �pioná�e pro Vahki.

Nuurahk

25. února 2009 v 14:27 | Raanu
Nuurakh - mistr v číhání!
Z plamenů a kouře přichází Nuurakh. Nejrychlej�í z Vahki, číhá v záloze a trpělivě
čeká na svůj cíl. Poté jej rychle obklopí plameny a kouřem, kterým plní mysl
Matoranů s jediným hlavním příkazem - zabíjet.

 
 

Reklama